Administratie

Onze dienstverlening gaat verder dan alleen cijferen en administreren. Belangrijk is dat de cijfers voor u gaan leven. Dat ze u een helder beeld geven van hoe u er als ondernemer voorstaat.

 

Het voeren en controleren van uw financiële administratie

Onze ervaring is dat het voeren van de administratie voor een ondernemer één van de minder leuke (maar noodzakelijke) facetten van het ondernemen is. Wij kunnen voor u periodiek de administratie voeren en de daarbij behorende aangifte omzetbelasting verzorgen.

 

Wanneer u uw administratie zelf verzorgt, kunnen wij dit periodiek controleren. Dit kan bij ons op kantoor gebeuren, maar ook bij u op locatie. Waar nodig kunnen wij u bijsturen en meedenken over de administratieve organisatie, zodat uw administratie een goede basis is voor het nemen van beleidsbeslissingen op financieel gebied.

 

Opstellen van tussentijdse rapportages

Het kan voorkomen dat u snel tussentijdse cijfers van uw onderneming nodig heeft, bijvoorbeeld in het geval van een financieringsaanvraag bij een kredietinstelling. De administraties van cliënten welke zowel op ons kantoor worden verzorgd, maar ook de administraties die door cliënten zelf worden gevoerd, zijn zodanig ingericht dat deze tussentijdse cijfers snel kunnen worden opgesteld.

 

Samenstellen van de jaarrekening

Aan de hand van uw administratie verzorgen wij de jaarrekening van uw onderneming. Wanneer deze gereed is bespreken wij deze met u. In dit gesprek lichten wij u de cijfers nader toe.


Fiscaal

Samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting (uitstelregeling);

Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting / inkomstenbelasting;

Verzorgen van dividend-aangifte;

Fiscale- en bedrijfseconomische advisering.


© Copyright 2015. All Rights Reserved.